Prins Bernhardschool - Schaken met plezier - schaken op school

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schoolschaken > Scholen Nederlek


SCHAKEN
MET PLEZIER
schaken op school

Nieuwsbrief 4
Aanmelden Schoolschaken naschools op de Prins Bernhardschool
3 maart 2014

Schoolschaken op de


Na 6 lessen tijdens school, waarin de kinderen hebben geleerd hoe ze met de stukken kunnen zetten en kunnen aanvallen en slaan, kunnen de kinderen al een beetje schaken. De verdere basisbeginselen als verdedigen, schaak, schaakmat e.a. zouden aangeleerd worden bij de lessen van schoolschaken na schooltijd. Jammer genoeg hebben zich te weinig kinderen aangemeld om het schoolschaken op de Prins bernhardschool door te laten gaan. Temeer erg jammer daar er in groep 7,8 bij de meiden goed schaakpotentieel aanwezig. Ook in groep 4,5,6 zitten er enkele kinderen met schaaktalent en ook daar, heel erg leuk, een paar meiden met schaaktoekomst!
De komende weken zal bezien worden of er eventueel mogelijkheden zijn om aan te sluiten of samen te gaan met andere scholen in de gemeente.
Bij deze wil ik Joanneke bedanken voor haar inzet voor het schoolschaken en de kinderen voor hun enthousiasme en zal er binnenkort worden bezien wat verdere mogelijkheden kunnen zijn.


Nieuwsbrief 4
Aanmelden Schoolschaken naschools op de Prins Bernhardschool
10 februari 2014

Schoolschaken op deIn verband met ziekte is de aanmeld- en startdatum verschoven. Hierdoor is ook bijdrage aangepast. Tevens is de bijdrage inclusief een werkboekje en een les-cd.


Ik wil meedoen met de activiteit schoolschaken op de Ik wil meedoen met de activiteit schoolschaken op de OBS Prins Bernhard.
De lessen zijn op
maandagmiddag van 14.45 uur tot 15.45 uur en starten op 3 maart 2014.
Ouders mogen aanwezig zijn. Tot aan de zomervakantie is er een 1 e blok van 15 lessen Stap 1. De bijdrage voor het 1 e blok bedraagt € 37,50. Na de zomervakantie wordt vervolgt met een 2 e blok Stap 1 en in het 2 e halfjaar een blok Stap 1 plus en Stap 1 extra en wellicht de eerste lessen van Stap 2. De bijdrage hiervoor is € 32,00 per blok. Er wordt dan toegewerkt naar het schoolschaakdiploma en het officiële KNSB Stap 1 schaakdiploma en er wordt gestart met een schoolschaak competitie. Bij minder dan 10 kinderen zal het schoolschaken niet doorgaan. Na de zomervakantie zal het aantal lessen per blok worden bepaald afhankelijk van het aantal deelnemers.
Voor het goed volgen van de lessen, het herhalen van de lesstof en het maken van opgaven is het aanschaffen van een werkboekje (zie website) aanbevolen. Ook thuis oefenen op de computer met een vergelijkbaar lesprogramma als wordt gebruikt op school is aan te raden. Het werkboekje en een kopie van deze cd zal worden meegegeven bij de 1 e
les en is inclusief in de prijs van € 37,50.


Naam:                                                                                   doet mee met schoolschaken op de OBS Prins Bernhard
 
Leerling groep:
____          e-mailadres: _______________________________

Uiterste inleverdatum: 25 februari 2014

Het lesgeld bedraagt
€ 37,50 voor het 1 e blok van 15 lessen tot aan de zomervakantie. De eerste les zal zijn op maandagmiddag van 14.45 uur tot 15.45 uur en start op 3 maart 2014.

Het lesgeld,  het werkboekje en de cd, tezamen
€ 37,50, wordt contant voldaan bij of voor de les op 3 maart 2014. Het werkboekje en de cd worden meegegeven zodra het bedrag is voldaan.
Het bedrag van
€ 37,50 kan ook voor de 1 e les worden overgemaakt op bankrekeningnr.: 985123656 t.n.v. A. Ouwerkerk, Noorderlicht 17, 2931pe Krimpen aan de Lek o.v.v. Schoolschaken OBS Pr-Bernhard met naam en groep van het kind.

Ondertekend, ouder / verzorger :
    

Handtekening :
_____________________________________

Nieuwsbrief 3
Aanmelden Schoolschaken naschools op de Prins Bernhardschool
27 januari 2014

Schoolschaken op deIk wil meedoen met de activiteit schoolschaken op de Prins Bernhardschool.
De lessen zijn op
maandagmiddag van 14.45 uur tot 15.45 uur en starten op 17 februari 2014.
Na de bel om 14.30 uur gaan de kinderen naar het leslokaal of even buitenspelen, kunnen dan wat eten en drinken, waarna om 14.45 uur de les start. Ouders mogen aanwezig zijn.
Tot aan de zomervakantie zijn er nog 16 lessen Stap 1. De bijdrage voor deze lessen bedraagt
€ 32,00.  Na de zomervakantie wordt (bij voldoende deelname) vervolgt met een blok Stap 1 en blok Stap 1 plus en in het 2 e halfjaar Stap 1 extra en de eerste lessen van Stap 2. De bijdrage hiervoor is € 32,00 per blok. Er wordt dan toegewerkt naar het schoolschaakdiploma en het officiële KNSB Stap 1 schaakdiploma en er wordt gestart met een schoolschaak competitie. Bij minder dan 10 kinderen zal het schoolschaken niet doorgaan. Na de zomervakantie zal het aantal lessen per blok worden bepaald afhankelijk van het aantal deelnemers.
Voor het goed volgen van de lessen, het herhalen van de lesstof en het maken van opgaven is het aanschaffen van een werkboekje (zie website) aanbevolen. Deze kan voor
€ 4,60 worden aangeschaft. Ook thuis oefenen op de computer met een vergelijkbaar lesprogramma als wordt gebruikt op school is aan te raden. Een kopie van deze cd is aan te schaffen voor € 2,00.Naam:                                                                              doet mee met schoolschaken op de Pr-Bernhardschool
 
Leerling groep:
               e-mailadres: ________________________
   
Ik wil
wel / niet het werkboekje aanschaffen.
Ik wil
wel / niet een les cd aanschaffen.
Het werkboekje en de cd worden meegegeven zodra het bedrag is voldaan.
Het lesgeld van
€ 32,00 wordt contant voldaan bij of voor de les op 17 februari 2014.
Het bedrag voor het werkboekje en de cd wordt contant voldaan bij of voor de les op 17 februari 2014.
Het bedrag van
€ 32,00 + evt. werkboekje en cd kan ook voor de 1 e les worden overgemaakt op bankrekeningnr.: 985123656 t.n.v. A. Ouwerkerk, Noorderlicht 17, 2931pe Krimpen aan de Lek o.v.v. Schoolschaken Prins Bernhardschool met naam en groep van het kind.

Ondertekend.

Ouder / verzorger :
      

Handtekening :
Nieuwsbrief 2
Schoolschaken op de Prins Bernhardschool gestart
20 januari 2014

Schoolschaken op deInmiddels zijn drie lessen schoolschaken gegeven, heeft de school mooi schaakmateriaal aangeschaft en zijn de kinderen erg enthousiast. Nog drie lessen volgen tijdens schooltijd, waarna na schooltijd het schoolschaken zal worden vervolgd (bij voldoende deelname). Hopelijk gaan veel kinderen straks na schooltijd verder met schoolschaken.

Informatie over het schoolschaken en het lesgeven is te vinden op de website
www.schakenmetplezier.nl
Op de website is nog meer te vinden;
De lesstof van de eerste zeven lessen Stap 1 (circa 16 schaaklessen) kunnen de leerlingen nakijken onder Schoolschaken -> Schaaklessen Stap 1
Er staan enkele schaakfilmpjes onder Films, puzzels
Onder Verleden tot Heden vind u enkele wetenswaardigheden over de geschiedenis van het schaken, beroemde schakers, bekende Nederlandse schakers, tot aan schoolschaken
Onder Links -> schaakmateriaal vindt u een webwinkel waar schaakmateriaal kan worden aangeschaft
Onder  schoolschaken -> scholen Nederlek is het actuele nieuws per school te vinden
De website zal regelmatig worden aangevuld met informatie over schaken en het schoolschaken

Voor vragen kunt u terecht bij Joanneke Blommenstijn of Andre Ouwerkerk
Les 3 groep Schoolschaken op de Prins Bernhardschool
20 januari 2014

Schoolschaken op de
Vandaag is de derde les van de zes lessen tijdens schooltijd geweest. Ik vind het erg leuk, hopelijk vinden de kinderen dat ook.
In les 1 en 2 zijn het bord en de stukken en de loop van de stukken behandeld. Vandaag is in les 3 de loop van de stukken herhaald. In groep 6,7 hebben we eerst een blad met opgaven gemaakt uit het werkboek. Daarna zijn de schaakborden gepakt en hebben de kinderen met verschillende oefeningen veel zetten met de stukken gedaan. Ook de gekleurde schaakstukken zijn gebruikt. Vonden ze erg leuk. Groep 6, 7 is een leuke, gezellige en goede (schaak)groep, met potentieel schaaktalent. Op de foto's zijn ze geconcentreerd bezig met de opgaven op het werkblad en zie je de gekleurde schaakstukken bij de oefeningen op het bord. Volgende week gaan we starten met de les: aanval en slaan, dan gaat het al een beetje naar een echte schaakpartij.
Bij groep 4, 5, 6 gaan we volgende week ook een werkblad maken en herhalen we nog even de paardezet. De paardezet is voor sommige kinderen in deze groep best wel moeilijk, maar door elke les te oefenen gaat dat ook hier wel goed komen. Ook hier hebben we oefeningen op het schaakbord gedaan en dat was best wel lastig voor sommigen. De kinderen zijn ook hier erg enthousiast, maar ook best wel rumoerig in hun enthousiasme. Volgende week gaan we ook hier beginnen met de les: aanval en slaan.
Het is de bedoeling dat de kinderen na zes lessen in ieder geval weten hoe ze kunnen zetten, slaan en verdedigen. Dat is best wel veel om goed in zes lessen te behandelen en daardoor gaat het ook best wel snel. Het helpt absoluut als ze thuis oefenen, de lesstof nog eens nakijken (op werkbladen en op de website) en
de opgaven op de werkbladen maken. Als ze thuis elke dag 5 minuten herhalen/oefenen (en op de computer oefenen, met les cd (zeker aan te raden)), dan hebben ze daar heel veel voordeel aan bij de lesstof op school. Na deze zes lessen zal het tempo iest rustiger worden en komt er meer oefenstof. Tot volgende week.


Nieuwsbrief 1
Schoolschaken op de Prins Bernhardschool


Schoolschaken op de


De Prins Bernhardschool wil binnenkort gaan starten met schoolschaken.

Waarom (school)schaken?
Schaken is goed voor de algemene ontwikkeling van het denkvermogen van het kind. Schaken kan op een positieve manier bijdragen, c.q. een ondersteunende leerbijdrage geven, aan een betere leerhouding en sociale gedragswijzen als respect en competitiebesef en de sociale vorming van het kind positief ondersteunen. Door te schaken leert het kind zich beter te concentreren, logisch na te denken en keuzes te maken en met emoties om te gaan. Er zijn momenteel meer dan 1400 scholen in Nederland waar op school schaken in het lesprogramma is opgenomen, zowel tijdens de lesuren, de tussenschoolse of naschoolse opvang, als ook lestijden na school.

Naast de recreatieve spelbeleving, welke de basis is om met plezier een potje te schaken, heeft het schaken ook een educatieve waarde. De educatieve waarde van het schaken kan een meerwaarde zijn voor de leerprestatie verbetering van kinderen bij de reguliere vakken.

De Prins Bernhardschool gaat het schoolschaken als extra activiteit aanbieden in haar onderwijs. De opzet van het schoolschaken is vrijwillig, maar hoe meer kinderen aan het schoolschaken deelnemen, des te meer plezier zullen de kinderen aan het schoolschaken beleven.  

De Prins Bernhardschool zal de eerste zes lessen binnenschools gaan aanbieden. Groep 4, 5, 6 en groep 7, 8 krijgen zes lessen tijdens schooltijd, waarna zij zich kunnen opgeven voor het schoolschaken na schooltijd. De eerste les op school staat gepland voor
maandag 6 januari 2014.

Kinderen van groep 4 tot en met groep 8, die geïnteresseerd zijn in het schaakspel en de basisbeginselen willen leren, kunnen aan het schoolschaken deelnemen.
De schaaklessen zullen worden gehouden op
maandagmiddag van 14.45 uur tot 15.45 uur.
Na de schoolbel om 14.30 uur verzamelen de kinderen zich in het lokaal waar schaakles wordt gegeven. Tot 14.45 uur kunnen zij dan hun drinken en koekje / fruit opeten, waarna er om 14.45 uur met de les wordt begonnen.

De lessen worden verdeeld in twee half jaar blokken van 16 lessen. Het totaal aantal lessen per jaar is 32 lessen. Kinderen die aan het eerste blok deelnemen kunnen het tweede blok vervolgen. Kinderen die niet hebben deelgenomen aan het eerste blok van 16 lessen kunnen niet instromen in het tweede blok als zij de basisbeginselen van het schaken niet beheersen.

Het uitgangspunt is het volgen van 16 of 32 lessen (1 blok is 16 lessen), waarmee je de basisbeginselen van het schaken leert en je voldoende lesstof opdoet om een partijtje te schaken. Kinderen die alle lessen volgen kunnen zelfs hun eerste echte schaakdiploma halen.

Het lesgeven gaat volgens de stappenmethode van de Nederlandse Schaakbond. De stappenmethode is een lesmethode om kinderen te leren schaken. Steeds meer scholen en schaakclubs gebruiken de methode voor hun schaaklessen. De digitale lesstof stap 1 van de stappenmethode wordt hiervoor gebruikt met het beschikbare materiaal op de Prins Bernhardschool. Tevens krijgen de kinderen een uitreksel op papier of pdf van stap 1 van de stappenmethode en kunnen ze een cd aanschaffen waarmee ze zelf thuis op de computer aan de slag kunnen. Bij het lesprogramma hoort ook een werkboekje. In dit werkboekje staat in het kort wat in de les is behandeld, maar vooral veel opgaven om de lesstof goed onder de knie te krijgen. Het is gewenst om het
werkboekje (4,60 euro) en de cd (2,00 euro) vanaf de eerste les te gebruiken. Om alle lessen uit stap 1 te volgen zijn 32 lessen nodig.

Om de lessen te geven is er schaakmateriaal en een schaakleraar nodig. Onderwijs en sport kosten tegenwoordig veel geld en de subsidies en bijdragen van de overheid in het onderwijs worden ieder jaar minder. De kosten voor schaakmateriaal zal worden voorzien uit beschikbare middelen van de school. De vergoeding voor het lesgeven dient voor te komen uit een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage bedraagt
€2,00 per les (week). Er kan aan deze extra activiteit worden deelgenomen als de vrijwillige ouderbijdrage is voldaan. De voortgang van deze extra activiteit kan plaatsvinden als er minimaal 15 kinderen per blok deelnemen.

De eerste les op school staat gepland op
maandag 6 februari 2014.
In het eerste blok van 16 lessen komen de eerste basisbeginselen van het schaken aan bod. Na het eerste blok kan men kiezen om bij de lessen te blijven en het tweede blok te volgen (alleen bij voldoende deelname). In het tweede blok van 16 lessen wordt de basiskennis verder uitgebreid. Er zal een competitie (met prijzen) worden opgestart en er zal geprobeerd worden om het jaar af te sluiten met een echt Prins Bernhardschool schoolschaak diploma en wellicht voor enkelen het officiële KNSB Stap 1 diploma.

Aan het eind van het schooljaar (waarschijnlijk vanaf volgend schooljaar) komt er een simultaanwedstrijd op het programma en zal er met andere scholen in de gemeente Nederlek een kampioenschap voor schoolteams worden georganiseerd. Tevens zal er bekeken worden om met de school aan (school)schaaktoernooien in de regio mee te doen.

De schaaklessen zullen worden gegeven door Andre Ouwerkerk

Van

Schaken met plezier


De doelstelling is ‘met plezier leren schaken’.

Meer informatie over schoolschaken en het lesgeven vindt u in het informatieboekje Schaken op school van
Schaken met plezier (pdf download op de website van de school).

In het informatieboekje Schaken op school vindt u informatie over:
Wat is schoolschaken? Waar is schaken goed voor? Welke lesmethode wordt gebruikt?
In het informatieboekje worden ook drie onderzoeken benoemd:
Schaaklessen verhogen schoolprestaties, Schaken als leervak en Het nut van schaken op school.

Schaken met plezier wil  jonge kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kennis laten maken met de schaaksport. In het onderwijs is dit een zeer herkenbare groep jonge kinderen. Deze kinderen in groep 4 tot en met groep 8 zijn bezig zich individueel te vormen en worden sociaal en educatief voorbereid naar de volgende stap in het onderwijs; de middelbare school. De vaardigheden die jonge kinderen bij het schaken aanleren leveren een positieve bijdragen aan de informatieverwerking bij de reguliere lessen op school. Door te schaken leert het kind zich beter te concentreren, leert logisch na te denken en keuzes te maken en leert met emoties om te gaan. Schaken op school is natuurlijk ook leuk, het is een spel, een spel welk ook nuttig is voor de andere schoolvakken. Door op school, in een vertrouwde omgeving met vrienden en vriendinnen, te leren schaken is de drempel van buiten de deur leren schaken voor deze groep kinderen niet aanwezig.  Schaaklessen op school verhogen de leerprestaties. Onderzoeken tonen aan dat kinderen die schaken op school  beter scoren bij de Cito eindtoets. Maar bovenal ze moeten het leuk vinden, waardoor ze gemotiveerd blijven om de schaaklessen te volgen en daar hun voordeel voor later mee te doen, dan wel met plezier een potje kunnen schaken.

Heb je zin om te leren schaken!
Wil je leren schaken of kan je al schaken en wil je beter leren schaken geef dit dan door aan je juf.
Vul het formulier Schoolschaken op de Prins Bernhardschool in en lever het in bij je juf of mail het naar juf Joanneke.

Voor vragen kunt u terecht bij Juf Joanneke.
Alvast veel schaakplezier.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu