Informatie schoolschaaktoernooi 2014 - Schaken met plezier - schaken op school

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schaaktoernooien > Schoolschaaktoernooi Nederlek 2014


SCHAKEN MET PLEZIER
schaken op school

Individueel schaakkampioenschap 2014 voor bassisscholen in Nederlek

Zaterdag 12 juli 2014
Voor alle basisschool kinderen
Met prijzen en leuke activiteiten


SCHAKEN MET  PLEZIER schaken op school organiseert op Zaterdag 12 juli 2014 het individueel schaakkampioenschap 2014 voor bassisscholen in Nederlek


VOOR WIE:
Alle kinderen op de basisscholen uit de gemeente Nederlek. Ervaring is niet belangrijk, maar je moet wel de spelregels kennen.

WAAR: O.B.S. Het Schateiland, Jan Ligthartstraat 96 in Lekkerkerk,
 tel.nr.: 0180-662616

WANNEER: Zaterdag 12 juli 2014 van 10.00 tot circa 16.00 uur. Aanmelden vanaf 9.15 uur tot 9.45 uur.
Opening 10.00 uur (iedereen dient aanwezig te zijn). Eerste ronde 10.15 uur.

KOSTEN:   € 0,00 euro per deelnemer. Inclusief 3 consumptiebonnen.

AANMELDEN: Opgeven deelnemers t/m donderdag 10 juli tijdens de les of via het deelnameformulier of via tel.nr. 0180-518053 / 06-55840715.
Per deelnemer, naam, school en de groep doorgeven.

SYSTEEM: Er worden 7 rondes gespeeld.
Alle deelnemers spelen in één poule.
Voor de prijsuitreiking wordt de poule gesplitst in twee groepen
 - poule 1: groep 7/8,  poule 2: groep 3/4/5/6
 De eerste 7 borden spelen met een klok. Bedenktijd 15 minuten per persoon.
De overige borden spelen zonder klok. Bedenktijd 25 minuten per ronde. Indien partij niet is beslist na 25 minuten, beslist arbitrage aan de hand van de stelling op het bord.

TIJDSCHEMA: Aanmelden 9.15 uur - 9.45 uur
Opening 10.00 uur door Jan Sijbesma met korte uitleg spelregels en huisregels.

Schaakclininc: 10.30 uur - 12.00 uur
Simultaanwedstrijd: 13.00 uur -14.30 uur

7 ronden schoolschaaktoernooi
1e ronde: 10.15 uur - 10.45 uur - pauze 10 minuten
2e ronde: 10.55 uur - 11.25 uur - pauze 10 minuten
3e ronde: 11.35 uur - 12.05 uur - pauze 10 minuten
4e ronde: 12.15 uur - 12.45 uur - pauze 20 minuten
5e ronde: 13.05 uur - 13.35 uur - pauze 10 minuten
6e ronde: 13.45 uur - 14.15 uur - pauze 10 minuten
7e ronde: 14.25 uur - 14.55 uur - pauze 20 minuten

Prijsuitreiking, incl. verloting, schaakquiz en -puzzel circa 15.15 uur
Einde circa 16.00 uur

PRIJZEN: De eerste vijf van iedere poule krijgen een beker en het beste meisje in iedere groep krijgt een beker. Voor iedereen is er een aandenken.

REGLEMENT: Zie bijlage Fide-regels en schoolschaakregelement.

EXTRA: Er is een prijs voor een prijsvraag, een schaakpuzzel, een verloting en voor wie de mooiste of meest bijzondere schaaktekening inlevert?
Tussen de partijen en in de pauze kan men op het schoolplein buiten spelen.
Bij slecht weer kan men naar het schaaklokaal of de leeshoek. Men kan het spel raindropchess spelen. Er is gratis thee en koffie met een koekje.
Er is een stand met schaakartikelen met diverse schaakaanbiedingen. De heer Adri Helfrich is aanwezig, 2x wereldkampioen simultaanschaken.
In de ochtend van 10.30 – 12.00 uur is er een schaakclinic voor ouders. Leer in anderhalf uur schaken! In de middag van 13.15 uur – 14.45 uur kunnen ouders, toeschouwers, inwoners met enige schaakervaring een simultaanwedstrijd schaken tegen (Ting Ting Lu, 6 e bij het NK jeugd meisjes 2014 tot 14 jaar).


Organisatie
De organisatie is in handen van Andre Ouwerkerk van Schaken met plezier, Jan Sijbesma van de schoolschaakvereniging Klim-Op te Capelle aan den IJssel en O.B.S Het Schateiland te Lekkerkerkerk. Jan Sijbesma is tevens aanwezig als hoofdscheidsrechter.

Doelstelling
Een jaarlijks terugkerend schaakfeest voor alle kinderen op de basisscholen in de gemeente Nederlek. Kinderen die schaken en schaken leren de mogelijkheid bieden om met en tegen elkaar te schaken, met elkaar te spelen en met elkaar plezier te hebben.
Een individueel toernooi aan het eind van het schooljaar, wie is de beste basisschool schaker van de gemeente Nederlek en een teamtoernooi rond kerstmis, welke school heeft het beste basisschool team van de gemeente Nederlek.

Schaakfeest
Op een schaakfeest wordt er natuurlijk veel geschaakt.
Er zijn prijzen voor de eerste vijf van iedere poule er is een prijs voor het beste meisje per groep en er is voor iedereen een aandenken.Maar het is niet alleen schaken.
Bij mooi weer kunnen de kinderen buitenspelen op het schoolplein (het is de laatste week van het WK-voetbal in Brazilië!).
Er zal een apart lokaal worden ingericht met schaakborden om een partij na te spelen of een spelletje doorgeefschaak te spelen.
Ook het spel raindropchess zal hier aanwezig zijn.Een spelletje spelen op je DS of tablet kan natuurlijk ook. Of gewoon even een stripboek lezen in de leeshoek.

Alle kinderen krijgen drie consumptiebonnen, waarmee ze 2x een beker drinken en 1x een zakje chips kunnen halen (je eigen lunchpakket en drinken natuurlijk niet vergeten!).

Er zijn prijzen te winnen met een vragenquiz (lees het stukje geschiedenis op de website van schakenmetplezier), er kan een schaakpuzzel(diagram) worden opgelost en er is een tekenwedstrijd.

  

Er is een stand van Raindropchess, waar schaakmateriaal kan worden aangeschaft.
De wereldkampioen simultaanschaken Adri Helfrich is aanwezig voor de verkoop van het schaakmateriaal.

De schaakclinic wordt verzorgd door Andre Ouwerkerk, schaaktrainer 1 (stap 1 en stap 2) KNSB.
Leer de basisbeginselen van het schaken
en speel een partijtje schaak.
Een unieke kans om snel te leren schaken.
De clinic is van 10.30 uur - 12.00 uur en is gratis.

AANMELDEN KAN VIA HET DEELNAMFORMULIER SCHAAKCLININC

Adri Helfrich,
2x wereldkampioen simultaanschaken, is aanwezig in de stand van raindropschess en zal de openingszet verrichten van de simultaanwedstrijdTing Ting Lu,
6 e  bij het NK schaken jeugd 2014 t/m 14 jaar, zal s’middag het meisjes schaken promoten door haar eerste simultaanwedstrijd te spelen.
De simultaanwedstrijd start om 13.00 uur en duurt tot circa 14.30 uur
. Iedereen met enige schaakervaring kan deelnemen.
Er kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen.

AANMELDEN KAN VIA DEELNAMEFORMULIER SIMULTAANSCHAKEN
of via een mailbericht naar
schakenmetplezier@telfort.nl
of via telefoon 0180-518053 / 06-55840715
Teken/kleur/fotowedstrijd
Alle leerlingen op de basisschool, dus ook de niet schakers, kunnen meedoen aan deze wedstrijd; Ontwerp een affiche/poster voor het schoolschaaktoernooi voor teams in december. Maak de affiche/poster op school of thuis, alleen of samen of met een groep, en lever het in bij de inschrijving op 12 juli. Een student van het Lyceum voor Science zal de inzendingen beoordelen. De winnaar wordt beloond met een schaakprijs.Consumpties
Alle deelnemers krijgen een bon voor 2x een beker drinken en een zakje chips en een stuk fruit.
Neem wel je eigen lunchpakket en drinken mee voor tussen de middag.

Ouders, toeschouwers, belangstellenden kunnen de gehele dag gebruik maken van een gratis kopje thee of koffie met een koekje.                   
Sponsors

Thee, koffie, limonade, koek, chips wordt gesponsord door
de C1000 in Krimpen aan de Lek

Het fruit wordt gesponsord door
de Albert Hein in Lekkerkerk

De schaakprijzen voor de prijsvragen worden gesponsord door
Raindropchess

De bekers en medailles worden gesponsord door :


Kortom een schaakdag met vertier en plezier voor beginnende en gevorderde schakers

Regelement

De basis voor het schoolschaakreglement is het officiële FIDE-reglement, zoals deze hieronder is terug te vinden. In principe zou men kunnen stellen dat alle regels strikt nageleefd dienen te worden om tot een goede gang van zaken te komen. Op verschillende punten menen wij dat er bepaalde versoepelingen en aanpassingen nodig zijn. Dit, omdat:
1. Het schoolschaaktoernooi geen formeel KNSB schaaktoernooi is en er niet in iedere poule een officiële arbiter ter plaatse aanwezig is. Er wordt wel gestreefd naar een officiële hoofdarbiter.
2. Er in poule 2 geen schaakklokken aanwezig zijn, waardoor ook de tijdsduurbepalingen minder strikt genomen kunnen worden.
3. Het schoolschaaktoernooi voor veel kinderen een eerste opstap naar het schaakspel is en er dus vaak nog veel te leren valt.
Het toernooi staat en valt met de sportiviteit, toeschikkelijkheid en gevoel voor rechtvaardigheid van arbitrage, maar uiteraard moet er de nodige duidelijkheid en volledigheid zijn omtrent de te hanteren regels, de aangebrachte versoepelingen en hoe hiermee om te gaan. Hieronder treft u dan ook, naast het FIDE-reglement, ook het schoolschaakreglement als apart document aan.
Tot slot:
De algemene leiding van dit toernooi berust bij de hoofdarbiter. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van het reglement en het beslissen in geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich ter zake mochten voordoen. De hoofdarbiter kan taken delegeren aan een toegewezen groepsleider. Tegen de door de hoofdarbiter genomen beslissingen is geen beroep mogelijk.

Lees de regels aandachtig door, teneinde problemen en misverstanden te
voorkomen!
REGLEMENT SCHOOLSCHAKEN

SCHOOLSCHAAKREGLEMENT BASISONDERWIJS 2014


Dit reglement is van toepassing op het individuele schoolschaakkampioenschap 2014 voor het basisonderwijs van de gemeente Nederlek.

Per school dient er tenminste 1 ouder / begeleider aanwezig te zijn.
De kinderen dienen tenminste de basis spelregels tot en met schaakmat te kennen.
Voor de wedstrijd dienen de spelers elkaar een hand te geven. Dit gebeurt ook na de wedstrijd.
De spelers zetten na de wedstrijd de stukken terug in de beginstelling.
Het zou leuk zijn als de scholen  in een "schoolshirt" verschijnen.

Artikel 1
De algemene leiding van het schoolschaakkampioenschap berust bij de hoofdarbiter, welke zal optreden als competitieleider.

Artikel 2
2.1 De competitie wordt gespeeld met behulp van het Zwitsers Systeem op weerstandspunten. Bij gelijke stand na wedstrijdpunten en weerstandspunten volgt loting.
2.2 Als een speler zijn partij wint, levert dit 1 bordpunt op. Een remise levert ½ bordpunt op; een verliespartij levert 0 bordpunt op.

Artikel 3
3.1 Er wordt in 7 of 9 ronden gespeeld afhankelijk van het verloop van het toernooi.
3.2 In poule 1 wordt met klok gespeeld. De bedenktijd per persoon bedraagt 15 minuten. Je moet de klok indrukken met de hand waarmee je een zet hebt gedaan.
In poule 2 wordt zonder klok gespeeld met een totale bedenktijd van 25 minuten voor de gehele partij. Als deze na 25 minuten nog niet zijn afgelopen dan wordt er gearbitreerd.

Artikel 4
In dit toernooi geldt het  FIDE-reglement, voorzover in dit reglement niet anders wordt aangegeven. Een aantal belangrijke punten uit het reglement:
a) Het vallen van de vlag bij het spelen met klokken moet door de spelers zelf
opgemerkt worden.
b) De speler die door de tijd gaat (vlag vallen) heeft de partij verloren.
c) Wanneer beide spelers door hun tijd gaan zonder dit op te merken, wordt de partij
remise verklaard.

d) Arbitrage: indien de partijen die zonder klok gespeeld worden na 25 minuten nog niet
zijn afgelopen, dan beoordeelt de wedstrijdleiding de overgebleven stelling. Een partij
wordt alleen gewonnen verklaard indien er sprake is van een duidelijke winststelling.

De uitslag van de partij

d1) Een partij is pas afgelopen als de scheidsrechter de eindstelling heeft gezien en gecontroleerd. Ruim dus niet meteen de stukken op, maar haal de scheidsrechter erbij.
d2) Je hebt gewonnen als je de tegenstander schaakmat hebt gezet.
d3) Het is remise (gelijk spel) als het pat is . Het is ook remise als beide spelers onvoldoende stukken over hebben om mat te zetten (bijv. koning+loper tegen koning).
d4) Als de speeltijd voorbij is en de partij is nog niet afgelopen, dan beslist de scheidsrechter wie er wint. Meestal (maar niet altijd!) wordt de beslissing bepaald door het volgende:
- Je hebt gewonnen als je 3 of meer punten meer hebt dan je tegenstander en je verliest als je 3 of meer punten minder hebt dan je tegenstander.
- In de andere gevallen is het remise.
Maar de scheidsrechter kan een anders beslissen. Denk aan een stelling met een pion die bijna aan de overkant is en niet kan worden tegengehouden. Als het verder gelijk staat, wint de speler met de vrijpion. Of denk aan een speler met die 4 punten minder heeft dan zijn tegenstander. Deze speler kan mat geven of met een trucje een stuk winnen. Of denk aan een speler die veel achter staat, maar door zetherhaling remise kan maken (Stap 3). Er zijn ook stellingen waarin
schaakmat niet meer mogelijk is. Ook al sta de je drie punten voor, de scheidsrechter zal beslissen dat het remise is. Soms, als de stelling onduidelijk en ingewikkeld is, laat de scheidsrechter nog enkele zetten doorspelen voordat hij een belissing neemt.
Je mag rustig over elke zet nadenken maar je mag niet treuzelen. Als je met opzet de partij rekt (omdat je 3 of meer punten voor staat bijvoorbeeld), dan kan de scheidsrechter in je nadeel beslissen.
e) als je niet aan zet bent, mag je de stukken niet aanraken.
Als je aan zet bent geldt:
f) aanraken is zetten, dan moet je met dat stuk zetten. Maar als je jezelf schaak hebt gezet, dan moet je de zet terugnemen. Als het mogelijk is om het schaak op te heffen met het stuk waarmee je zojuist hebt gespeeld, dan moet je wel met dit stuk spelen, ook al verlies je daardoor een dame.
g) en als je met een stuk een stuk van de tegenstander aanraakt moet dit stuk
geslagen worden.  Een uitzondering wordt gemaakt als je door te slaan jezelf schaak zou zetten.

h) losgelaten is gezet, dan mag je niets meer aan de stelling veranderen. Een uitzondering wordt gemaakt als je jezelf per ongeluk schaak hebt gezet.
i) een onregelmentaire zet (= zet die niet mag) moet teruggenomen worden.
j) pat of mat beslist de partij onmiddellijk.
k) buiten de wedstrijdleiding mag niemand behalve de spelers zelf zich met een partij
bemoeien. Dit betekent dat er niet mag worden voorgezegd en dat de spelers zelf een
eventuele tijdsoverschrijding (vlag) dienen te constateren.

Artikel 6
In geval van problemen
Het kan gebeuren dat twee spelers een meningsverschil
hebben, bijvoorbeeld omdat zij niet weten wie er aan zet is of als de stand op het bord niet klopt. Op dat moment moeten de spelers de scheidsrechter er meteen bij halen en mag niemand nog aan de stukken zitten. Je mag alleen protesteren op het moment dat er een probleem is. Als de spelers niet protesteren maar doorgaan met de partij, dan kunnen zij later niet meer protesteren.
Sportiviteit en gedrag
Iedere speler heeft recht op stilte. Wie onsportief, oneerlijk, luidruchtig of vervelend is, kan zijn partij verliezen of punten aftrek krijgen. Voorzeggen is verboden.

Artikel 7
In uitzonderlijke gevallen of gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.


De officiële FIDE-Regels voor het schaakspel 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu