Informatie beginners Stap1_2016-2017 - Schaken met plezier - schaken op school

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schoolschaken > Deelname schoolschaken


SCHAKEN MET PLEZIER
schaken op school


‘met plezier leren schaken’Schaken met plezier gaat ook dit jaar weer proberen de kinderen op de basisscholen in de Krimpenerwaard te enhousiasmeren voor het schoolschaken. Alweer het vierde jaar, waarbij kinderen op de basisscholen in de Krimpenerwaard, zich kunnen aanmelden om in een gezellige groep te leren schaken. Afgelopen schooljaar waren er in Schoonhoven  twee schaakgroepjes, een groep kinderen groep 2-4 en een groep kinderen groep 5-8. Bij het schoolschaaktoernooi in Schoonhoven hadden we zelfs 36 deelnemers. Informatie over het schoolschaken, de lesmethode en onderzoeken kunt u op de website lezen onder "Schoolschaken".

Schaken met plezier - schaken op school - richt zich op basischolen in de gemeente Krimpenerwaard. Op locatie(s) (school) kunnen kinderen 1x keer per week naschools deelnemen aan de schaakles. Kinderen moeten zich daarvoor wel opgeven. Dat kan via het deelnameformulier op de website, zie link onderaan deze pagina. Hoe meer kinderen zich opgeven des te leuker het wordt. Bij voldoende deelnemers wordt de groep gesplitst in twee of meer groepen. Er wordt dan ingedeeld op leeftijd en eventueel al aanwezige schaakkennis. Voor leeringen uit groep 2 (en eventueel combinatie groep 3) wil ik proberen dit jaar een aparte groep te maken, zodat tempo en begeleiding beter kan worden afgestemd bij de leerontwikkeling van deze kinderen.  

Schoolschaken is bedoeld voor kinderen op scholen in het basisonderwijs. Kinderen kunnen via school (naschools) kennis maken met het bordspel schaken en via schoolschaken de basiskennis van het schaken aanleren en een partijtje schaken.


Informatie over schoolschaken en het lesgeven vindt u op

www.schakenmetplezier.nl

via het hoofdmenu onder de sitemap_Schoolschaken


NIEUW: infopraatje schaken en schoolschaken op video
In plaats van het praatje voor de groep kunt u nu met uw kind(eren)
hier luisteren en kijken
naar het schoolpraatje over schaken en schoolschakenDat schaken populair is onder de kinderen blijkt wel uit de deelname van circa 150 kinderen bij een grand-prix toernooi.
Bij het Erasmiaans schoolschaakfestijn waren zelfs bijna 300 kinderen aanwezig.


Steeds meer kinderen ontdekken dat schaken ‘best wel leuk is’ en ‘je wordt er ook slim van’,
zie ook
NOS jeugdjournaal Steeds meer kinderen schaken

En in het AD dagblad stond een artikel over Jan Sijbesma: schaakmentor en de schaakleraar van mijn kinderen
"Slimmer door schaken"


Zie ook op de website een indruk/sfeer van het schoolschaken bij:

- Zeer geslaagd  "
3e Krimpenerwaard Schoolschaak- en Jeugd-Volw.toernooi"

- het zeer geslaagde "eerste schoolschaaktoernooi in de gemeente Krimpenerwaard"

-  het zeer geslaagde "eerste schoolschaaktoernooi van deze eeuw in Nederlek"

-
het Stap 1 examen

- bezoek aan
Boymans museum

- meedoen met
grand-prix toernooien en schooltoernooien

-  schoolnieuws met foto's in de les, oa PCB De Rank / De Wegwijzer / KW-school / Het Schateiland
oa onder de link: Schoolschaken à Scholen Nederlek à Het Schateiland


De afgelopen drie jaar schoolschaken is erg positief verlopen en ook de schoolschaaktoernooien waren een groot succes . Wellicht is dat voor vriendjes/vriendinnen, klasgenoten, broers/zussen een motivatie om ook schaaklessen te gaan volgen op school. Alle 28 scholen in de gemeente Krimpenerwaard worden benaderd om de activiteit schoolschaken te ondersteunen en kinderen, via informatie, te attenderen op de mogelijkheid van schaken op school (danwel na school). Veel informatie is te vinden op de website. Iedere klas op alle scholen informeren en enthousiasmeren
om deel te nemenen aan de schaaklessen, met een algemeen praatje over schaken en schoolschaken gaat jammerlijk niet meer lukken, (27 scholen met circa 8 groepen per school), daarom verwijs ik u naar het gesproken stukje geschiedenis ..... tot ..... heden , welke ik bij de informatie gebruik om samengevat te vertellen dat het kleine Nederland mondiaal een zeer goed schaakland is en dat de basis vaak begint met lessen op school.  Iedereen vanaf groep 2 tot en met groep 8 kan zich aanmelden voor het schoolschaken. Afgelopen schoolschaaktoernooi deden er ook drie kinderen uit groep 2 mee. Zij hebben het prima gedaan en ook nog een leuke beker/aandenken gewonnen. Naast de voordelen die het schaken kan bieden op educatief en sociaal gebied (zie info website onder de link schoolschaken) is het gewoon leuk en spannend om een partijtje te schaken, "je wordt er slim van".

Als je ook wilt leren schaken kan je je via de website aanmelden; zie hieronder. Hoe meer kinderen er mee doen, hoe leuker het wordt. Daar op voorhand nog niet bekend is waar (onder voorbehoud PCB De Rank in Schoonhoven), wanneer en op welke tijd er les zal worden gegeven, zal  naar aanleiding van de aanmeldingen en in overleg met school (evt. meerdere locaties) worden bezien waar, op welke dag(en) en welke tijd(en) de lessen kunnen worden gegegeven, en zal er een concept indeling worden gemaakt. Hierna wordt iedereen geïnformeerd, die zich heeft aangemeld, en kan men definitief aangeven wel/niet deel te nemen. De insteek is om in Schoonhoven op PCB De Rank (en eventueel op een andere locatie) de mogelijkheid te bieden om aan het schoolschaken deel te nemen. De start van de eerste lessen is gepland in oktober/november 2016. Op het deelnameformulier s.v.p. alle opties invullen op welke middagen/avonden uw kind de mogelijkheid heeft om wel/niet aan de schaaklessen deel te nemen. Bij voldoende animo zal worden bezien om de groep te delen in bijvoorbeeld een groep onderbouw en een groep bovenbouw en eventueel een aparte groep 2. Tijdstip en locatie volgen naar aanleiding van de aanmeldingen.


Het eerste (halve) schoolschaakjaar is een blok van 13 lessen/weken, hierin behandelen we de eerste basisregels van het schaken tot en met schaakmat. Het uitgangspunt voor Stap 1 is het volgen van 2 blokken van 13 lessen/weken, totaal 26 lessen/weken. In het tweede blok proberen we alle basisregels van Stap 1 onder de knie te krijgen en proberen we af te sluiten met een officieel KNSB Stap 1 diploma (aparte les, dus totaal 27 lessen). We gaan dan ook meedoen (wie wil) met een schoolschaaktoernooi en eventueel grand-prix toernooien (zie verslagen onder link schaaktoernooien).

Voor het goed volgen van de lessen, het herhalen van de lesstof en het maken van opgaven is het werkboekje (zie website) een mede belangrijk onderdeel van de schaakles. Het werkboekje wordt bij de 1e
les meegegeven en is in de kosten van het 1e blok inbegrepen. Ook thuis oefenen op de computer met een vergelijkbaar lesprogramma als wordt gebruikt op school is een goede aanvulling op de lessen. Een kopie van de cd met het lesprogramma wordt bij de 1e les meegegeven en is in de kosten van het 1e blok inbegrepen.


Tevens wil ik graag een extra oproep doen aan de meisjes.  Schaken is niet alleen voor jongens! Bij het afgelopen schoolschaaktoernooi waren de meiden goed bezig. De jongste deelnemer was een meisje uit groep 2 en en denk ook aan Ting Ting Lu, Nederlandskampioen meisjes tot en met 14 jaar, die aanwezig was bij het schoolschaaktoernooi (en in een simultaanwedstrijd bij het schoolschaaktoernooie in 2014 de senior mannen, maar een half punje gunde). Ting Ting is een voorbeeld voor de meisjes en toonbeeld voor de schaaksport in het algemeen, waar de schaaksport erg trots op is. De nederlandse meiden hebben het prima gedaan bij het EK in september 2014 in Kroatië, waarbij Anna Maja Kazarian 1e werd bij de meisjes onder 16 jaar en Maaike Keetman 4e (gedeeld 2e). En misschien ook leuk om te weten: het wereldrecord simultaanschaken is in handen van een vrouw. Dus meiden kom op en doe mee.


         


                Schaakcompetitie 2013 op de Floraschool             Schoolschaakdiploma                            Officieel KNSB diploma 2013
13x officieel KNSB diploma Stap1 2015


Voor vragen kunt u terecht bij Andre Ouwerkerk


Om aan te melden vul het deelnameformulier beginners Stap1 op de website in. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu