Deelnameformulier beginners Stap1_2016-2017 - Schaken met plezier - schaken op school

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schoolschaken > Deelname schoolschaken


SCHAKEN MET PLEZIER
schaken op school

Deelnameformulier beginners Stap1 schoolschaken

Schooljaar 2016-2017,

b
lok 1

Inschrijfdatum schaaklessen voor beginners blok 1, via deelnameformulier blok 1 (zie hieronder), tot 10 oktober 2016

Het lesgeld bedraagt € 50,00 voor het 1e blok van 13 lessen (inclusief cd, werkboekje (
€ 6,50) en extra werkbladen).

Het lesgeld voor het 1e blok, inclusief werkboekje, extra werkbladen en de cd, tezamen € 50,00 kan contant betaald worden bij de 1e les.
Het bedrag kan ook voor de 1e les worden overgemaakt op bankrekeningnr.: NL42 ABNA 0985 1236 56 t.n.v. A. Ouwerkerk, Noorderlicht 17, 2931PE te
Krimpen aan de Lek o.v.v. Schoolschaken beginners_1 met naam van het kind en de groep en de school.

Het lesgeld a.u.b. pas overmaken (of contant voldoen bij de 1e les), nadat de inschrijving/deelname/indeling definitief is afgerond en bevestigd.

Voor het 2e blok (vervolg blok 1) kan men zich opgeven vanaf januari 2017. De lessen starten februari 2017.
Het lesgeld bedraagt € 40,00 voor het 2e blok van 13 lessen (inclusief extra werkbladen en proefexamens).
Deelname KNSB Stap 1 examen (op uitnodiging), inclusief officieel Stap 1 diploma van de KNSB, bedraagt € 6,50 (aan het eind van het lesjaar).
Een bijdrage van € 3,00 voor een prijs/standaard, indien de schoolschaakcompetitie kan worden gespeeld en afgerond (aan het eind van het lesjaar).


Het lesgeld a.u.b. pas overmaken (of contant voldoen bij de 1e les), nadat de inschrijving/deelname/indeling definitief is afgerond en bevestigd.

Bij meerdere kinderen uit 1 gezin geldt voor het tweede (en volgende) kind een korting van 10% op het lesgeld van € 40,00 voor het 1e blok en € 40,00 voor het 2e blok (lesgeld exclusief werkboekje, extra werkbladen en cd).

Basisschool PCB De Rank stelt een ruimte beschikbaar waar naschools schaakles kan worden gegegeven. Ook kinderen van de andere scholen in de gemeente Krimpenerwaard kunnen deelnemen aan de schaakles op PCB De Rank. Daar op voorhand nog niet bekend is op welke middag en tijd er les zal worden gegeven, zal naar aanleiding van de aanmeldingen worden bezien waar, op welke dag(en) en welke tijd(en) de lessen kunnen worden gegegeven, en zal er een concept indeling worden gemaakt. Hierna wordt iedereen geïnformeerd, die zich heeft aangemeld, en kan men definitief aangeven wel/niet deel te nemen. Bij veel animo op een school is er wellicht de mogelijkheid om naast de locatie PCB De Rank op nog een andere locatie schaakles aan te bieden. De start van de eerste lessen is gepland in de 4e week van oktober 2016 (na de herfstvakantie). Op het deelnameformulier s.v.p. alle opties invullen op welke middagen/avonden uw kind de mogelijkheid heeft om wel/niet aan de schaaklessen deel te nemen.

Deelnameformulier schoolschaken beginners_1 schooljaar 2016-2017, blok 1

Op welke dagen heeft uw kind de mogelijkheid om deel te nemen aan de schaaklessen (s.v.p. alles invullen, ook de avonden)

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu